Suvirinimo ir remonto darbai.

?vairios paskirties ir sud?tingumo montavimo, suvirinimo ir remonto darbai

Suvirinimo ir montavimo darbai

?vairios paskirties ir sud?tingumo montavimo, suvirinimo ir remonto darbai

Suvirinimo darb? koordinavimas

Suvirinimo ir montavimo darb? prieži?ra

 

Suvirinimo ir montavimo darbai tokiose pramon?s srityse, kaip:

 • Naftos pramon?
 • Chemijos pramon?
 • Farmacijos pramon?
 • Celiulioz?s
 • Laiv? pramon?
 • PET
 • Dujotiekiai
 • Atomin? energetika
 • Šilumos tinklai
 • Tilt? statyba
 • Vandentiekis

 

?vairios paskirties ir sud?tingumo montavimo, suvirinimo ir remonto darbai:

 • Technologini? vamzdyn? montavimas, suvirinimas ir remontas,
 • Statybini? metalo konstrukcij? montavimas ir suvirinimas,
 • Talpykl? montavimas, suvirinimas ir remontas,
 • Aliuminio ir ner?dijan?io plieno element? suvirinimas,
 • Pasenusi? konstrukcij? demontavimas ir ?rengim? išardymas, arba j? keitimas naujais,
 • Laiv? korpus? suvirinimas.

                                           

Suvirinimo darb? koordinavimas:

 • sutarties ?vertinimas,
 • technini? reikalavim? ?vertinimas,
 • konstrukcijos ?vertinimas,
 • pagrindini? ir pagalbini? medžiag? ?vertinimas,
 • gamybos planavimas,
 • ?rengini? parinkimas,
 • kontrol?s planavimas,
 • suvirinimo proceso organizavimas,
 • kontrol?,
 • suvirint?j? jung?i? ir matmen? ?vertinimas,
 • išpildomosios dokumentacijos ruošimas,
 • kiti uždaviniai pagal EN ISO 14731.

 

Suvirinimo ir montavimo darb? prieži?ra:

 • - subrangovo kvalifikacijos tinkamumas,
 • - subrangovo kokyb?s sistemos veiksmingumas,
 • - normini? dokument? taikymas,
 • - pagrindini? ir pagalbini? medžiag? tinkamumas,
 • - pagrindini? ir pagalbini? medžiag? sand?liavimas,
 • - suvirinimo medžiag? paruošimas ir saugojimas darbo vietoje,
 • - suvirintoj? kvalifikacijos tinkamumas,
 • - suvirintoj? ?vadin? kontrol?,
 • - SPA tinkamumas,
 • - suvirinimo vietos apsauga nuo oro s?lyg? poveikio,
 • - ?rangos tinkamumas,
 • - element? paruošimas suvirinimui,
 • - kontrol? suvirinimo met?,
 • - šilumos ?vedimo kontrol?,
 • - apži?rimoji kontrol? (VT),
 • - tinkamas terminis apdirbimas,
 • - apsauga nuo oksidacijos terminio apdirbimo metu,
 • - neardomoji kontrol? (NDT),