apie mus.

kas mes esame?

Welding Engineering tai ?mon?, kurios pagrindiniai tikslai yra kokybikai, laiku ir saugiai tenkinti klient? luke?ius u proting? kain? tokiose srityse kaip naftos pramon?, chemijos pramon?, laiv? pramon?, tiltai, dujotiekiai, ilumos tinklai, vandentiekis ir kitose pramon?s akose, kur vienas i pagrindini? gamybos proces? yra suvirinimas.

kokyb?.

?mon?je ?diegta ir funkcionuoja vadybos kokyb?s sistema atitinkanti EN ISO 9001 ir gamybos/montavimo kokyb?s sistema atitinkanti EN ISO 3834-2.

Aukta darbuotoj? kvalifikacija ir patirtis garantuoja nepriekaiting? darb? atlikimo kokyb?.

UAB Welding Engineering ?darbina auk?iausios kvalifikacijos reikiamus specialistus, moka visus su veikla susijusius mokes?ius, atsako u sutar?i? ir kit? ?sipareigojim? vykdym? savo turtu, draudimo kompanij? (civilin?s atsakomyb?s) ar bank? garantijomis. Darb? laikotarpiui Lietuvos bei usienio draudimo kompanijose apdraudia savo veiklos civilin? atsakomyb?, taip pat mediagas, konstrukcijas, ?rengimus bei darbo priemones nuo sugadinimo, o darbuotojus nuo nelaiming? atsitikim?.

Sutartyse numatyt? laikotarp? UAB Welding Engineering ?sipareigoja taisyti defektus, atsiradusius d?l ?mon?s kalt?s.

paslaugos.

k? mes veikiame?

Kokyb?s sistema

Vadybos ir gamybos kokyb?s sistem? projektavimas ir diegimas ?mon?se kuriose vienas i gamybos proces? yra suvirinimas.

Skaityti plačiau

Platus darb? koordinavimo, priei?ros ir kontrol?s paslaug? asotimentas. Suvirinimo proced?r? ir suvirintoj? kvalifikacijos patikros paslaugos.

Skaityti plačiau
Outsourcingo paslaugos

Darbo j?gos outsourcingo paslaugos ?vairioms pramon?s akoms

Skaityti plačiau
Suvirinimo ir remonto darbai

?vairios paskirties ir sud?tingumo montavimo, suvirinimo ir remonto darbai

Skaityti plačiau

Quality means doing it right when no one is looking.

Henry Ford

portfolio.

m?s? projektai

kontaktai.

kur mus rasti?

Rekvizitai

UAB "Welding Engineering"

Imon?s kodas: 301672630
PVM kodas:      LT 100003972014

Kontaktai